(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
IMG_2780-kopia2
IMG_3029-kopia
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
IMG_3713-kopia2
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
IMG_5620
cz2 SH_fot. Anna Wrażeń
IMG_5650_ok
IMG_2966_2
DSC_5559
IMG_3037

1% podatku dla SH

Co nam daje Twój 1%? Częstsze i dalsze wycieczki i biwaki. Ciekawe wystawy dzięki którym podnosimy swoją kulturę osobistą. Pomaga realizować cotygodniowe zbiórki a w połączeniu z pomysłowością zastępowych – zwiększa ich atrakcyjność. Pomaga realizować akcje/ happeningi dla innych, gdy chcemy z innymi podzielić się swoimi umiejętnościami i radością życia. 1% daje nam świadomość, że ograniczeniem przebiegu zajęć nie są już finanse! Dzięki temu wszystkiemu 1% pomaga nam wychowywać podopiecznych, tych małych, ale i tych już ciut starszych.

ad-1-procent

Jak to zrobić?

Krok 1

Wyliczyć podatek zgodnie z zasadami podatkowymi w ramach PIT-u rocznego.

Krok 2

W ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisać numer pod jakim Stowarzyszenie Harcerskie widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000160636.

Krok 3

Wpisać kwotę, którą chcą Państwo przekazać na Stowarzyszenie Harcerskie, nie może ona jednak przekraczać  1% podatku, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do  pełnych dziesiątek groszy w dół. W jednym PIT nie można podzielić 1% pomiędzy kilka organizacji.

Krok 4

Jeśli chcą Państwo przeznaczyć swoją wpłatę 1% podatku na konkretną drużynę czy szczep, prosimy zrobić odpowiedni dopisek w składanym zeznaniu podatkowym – informację taką można zamieścić w rubryce „Cel szczegółowy 1%”. Zostanie ona przesłana do Stowarzyszenia Harcerskiego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Krok 5

Przekazać zeznanie roczne do Urzędu Skarbowego.

Krok 6

Pieniądze – 1 % podatku – na konto Stowarzyszenia Harcerskiego zostaną przekazane przez Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search