Szczep 50 WDHiGZ

Home / Blog / Szczep 50 WDHiGZ

Szczep 50 WDHiGZ

W dniu 13 kwietnia 2018 r. zawiązany został szczep 50 WDHiGZ. W jego skład weszły drużyny „Pole”, „Róża wiatrów” i „Sztorm”, oraz gromady zuchowe „Załoga zaginionego okrętu” i „Strażniczki wielkiej tajemnicy”. Komendantką szczepu mianowana została phm. Katarzyna Szymańczak. Rozkaz powołujący szczep znajduje się tutaj. Gratulujemy!

Recent Posts

Leave a Comment

2 + 12 =

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search