Nagroda za pracę magisterską

Home / Blog / Nagroda za pracę magisterską

Nagroda za pracę magisterską

In Blog

Phm. Karolina Delura otrzymała nagrodę II stopnia za pracę magisterską w konkursie im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac naukowych, dotyczących szeroko rozumianej tematyki harcerskiej a także upowszechnianie dorobku naukowego ruchu harcerskiego w Polsce. Wręczenie nagród odbyło się 8 maja w Belwederze. Tytuł pracy Karoliny to „Kompetencje społeczne oraz sposoby radzenia sobie ze stresem w grupie harcerzy i osób nieprzynależnych do organizacji harcerskich”. Gratuluejmy!

Recent Posts

Leave a Comment

19 + six =

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search