Oświadczenie Naczelnictwa

Home / Blog / Oświadczenie Naczelnictwa

Oświadczenie Naczelnictwa

Instruktorzy Stowarzyszenia Harcerskiego łączą się w bólu ze wszystkimi, którzy śmierć
Prezydenta Pawła Adamowicza traktują jako osobistą tragedię i niepowetowaną stratę.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli – nie zaostrzajmy konfliktów,
szukajmy tego, co łączy, a nie dzieli, dyskutujmy na argumenty, nie na inwektywy. Czyńmy
świat lepszym, okazujmy szacunek i tolerancję innym ludziom i odmiennym poglądom, a w
każdym dostrzegajmy bliźniego.

W imieniu Instruktorek i Instruktorów Stowarzyszenia Harcerskiego,

Naczelnictwo SH

Recent Posts

Leave a Comment

9 − one =

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search