(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
IMG_2780-kopia2
IMG_3029-kopia
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
IMG_3713-kopia2
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
IMG_5620
cz2 SH_fot. Anna Wrażeń
IMG_5650_ok
IMG_2966_2
DSC_5559
IMG_3037

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Harcerskie pozwala zachować powszechny i otwarty charakter harcerstwa, dostępnego dla wszystkich młodych i dorosłych ludzi bez względu na pochodzenie, rasę, wyznanie czy światopogląd. Jedynym warunkiem przynależności organizacyjnej jest wola dążenia do harcerskiego ideału rozumianego jako chęć zmiany na lepsze siebie i otaczającego świata.

Najważniejszy cel, jaki stawia przed sobą SH, to przyczynienie się do rozwoju młodych ludzi w taki sposób, aby w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne, emocjonalne i fizyczne. Tak, aby mogli, w duchu tradycji narodowych, w umiłowaniu wolności, demokracji oraz poszanowaniu dla poglądów innych, jako odpowiedzialni obywatele – członkowie wspólnot lokalnych, narodowych i międzynarodowych – brać współodpowiedzialność za losy własnej rodziny, własnego narodu i państwa.

Stowarzyszenie Harcerskie jest częścią ruchu harcerskiego, tworzonego przez różne organizacje harcerskie, w którym przez lata służba pełniona przez harcerskich instruktorów owocowała i owocuje wychowaniem wielu prawych i pracujących dla dobra wspólnego obywateli. System wychowawczy, oparty na uniwersalnym i niezmiennym kanonie harcerskich wartości jest więc sprawą ważną dla całego społeczeństwa, a propagujący go ruch harcerski winien zajmować godne miejsce na scenie aktywności społecznej. Wychowywanie kolejnych pokoleń młodzieży zgodnie z jego zasadami jest podstawowym celem działania Stowarzyszenia Harcerskiego.

Stowarzyszenie Harcerskie wychowuje tradycyjną metodą harcerską, opartą na wartościach zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, służbie bliźnim i Polsce.

PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

(Do wyboru przez składającego)

Mam szczerą wolę, całym życiem, pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Mam szczerą wolę, całym życiem, pełnić służbę Polsce, dążyć do prawdy i sprawiedliwości, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

PRAWO HARCERSKIE

Prawo Harcerskie jest kodeksem zasad, którymi kieruje się każda harcerka i każdy harcerz. Harcerka i harcerz starają się być rzetelni, szczerzy, pogodni i chętni do niesienia pomocy innym. Dziesięć prostych punktów wyznacza nasz sposób życia, a ich przestrzeganie staje się wyzwaniem dla każdego kto zdecyduje się założyć mundur.

 1. Harcerka służy Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
 2. Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.
 5. Harcerka postępuje po rycersku.
 6. Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerka jest karna i posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerka jest zawsze pogodna.
 9. Harcerka jest oszczędna i ofiarna.
 10. Harcerka jest czysta w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.
 1. Harcerz służy Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search