(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
IMG_2780-kopia2
IMG_3029-kopia
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
IMG_3713-kopia2
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
IMG_5620
cz2 SH_fot. Anna Wrażeń
IMG_5650_ok
IMG_2966_2
DSC_5559
IMG_3037

Komisja rewizyjna SH

Komisja rewizyjna SH jest organem kontrolnym stowarzyszenia: czuwa nad zgodnością działania władz SH ze statutem i przepisami prawa, sprawuje kontrolę nad działalnością finansową i gospodarczą SH, przedstawia Zjazdowi SH ocenę działalności Stowarzyszenia wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla naczelnika, skarbnika oraz przedstawicieli instruktorów w naczelnictwie, przedstawia radom hufca wniosek o absolutorium dla komendantów hufców, zwołuje nadzwyczajną radę hufca.

Skład:

hm. Anna Petroff-Skiba – przewodnicząca

hm. Róża Rzeplińska

phm. Karolina Delura

pwd. Kinga Kaczmarek – przedstawicielka hufca harcerek

phm. Paweł Rubach – przedstawiciel hufca harcerzy

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search