(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
IMG_2780-kopia2
IMG_3029-kopia
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
IMG_3713-kopia2
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
IMG_5620
cz2 SH_fot. Anna Wrażeń
IMG_5650_ok
IMG_2966_2
DSC_5559
IMG_3037

Naczelnictwo SH

Naczelnictwo SH stanowi najwyższą władzę stowarzyszenia między Zjazdami: decyduje o podstawowych sprawach stowarzyszenia w okresie między Zjazdami, określa wysokość składek, wydaje regulaminy i instrukcje dotyczące pracy stowarzyszenia, sporządza wykaz funkcji instruktorskich, zatwierdza budżet SH, powołuje zespoły robocze do realizacji zadań programowych i gospodarczych.

Skład:

Naczelnik SH – hm. Tomasz Wolszczak

Zastępca Naczelnika – hm. Patrycja Rumińska-Zając

Skarbnik – hm. Barbara Kapturkiewicz

Przedstawicielka Instruktorek -phm. Paulina Mańk

Przedstawiciel Instruktorów – phm. Marcin Rzeźnik

Komendantka Hufca Harcerek – phm. Kaja Rafińska

Komendant Hufca Harcerzy – pwd. Aleksander Kaczmarek

Rozkazy Naczelnika

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search