(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
IMG_2780-kopia2
IMG_3029-kopia
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
IMG_3713-kopia2
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
IMG_5620
cz2 SH_fot. Anna Wrażeń
IMG_5650_ok
IMG_2966_2
DSC_5559
IMG_3037

Ochotnicy warszawscy

Projekt „Ochotnicy warszawscy” to spójne i długofalowe działania na rzecz rozwoju wolontariatu w Warszawie realizowane przez samorząd, miejskie instytucje, organizacje pozarządowe, uczelnie i partnerów biznesowych. Założeniem projektu jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju  dla wolontariatu oraz podmiotów i jednostek zaangażowanych w wolontariat w Warszawie.

Projekt koordynowany jest przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Stowarzyszenie Harcerskie w jego ramach realizuje projekt „Aktywiści”, który łączy w sobie 3 elementy:

  • kształcenia specjalistycznego z różnych dziedzin wiedzy podnoszącego poziom merytoryczny naszej kadry harcerskiej i instruktorskiej;
  • kształcenia metodycznego dającego narzędzia do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą metodą harcerską i umożliwiające między innymi kształtowania wśród nich postaw otwartości i aktywności społecznej kierowanej w szczególności do najbliższego otoczenia.
  • Budowanie więzi pomiędzy wolontariuszami z różnych organizacji harcerskich działających na terenie Warszawy oraz wzmacnianie więzi wewnątrz organizacji dające instruktorom wsparcie i poczucie przynależności do zespołu.

 

logo-wwa     logo-ochotnicy-wwy


Spotkanie pierwsze – warsztat “Seksualność młodzieży”
Niedziela, 3 kwietnia 2016

Tematy spotkania:

  • Pozwalać czy nie pozwalać na spacery wieczorową porą i co się z tym wiąże?
  • Co zrobić gdy harcerze oglądają tzw. świerszczyki?
  • Co zrobić gdy na obozie dziewczynka po raz pierwszy miesiączkuje?

Odpowiedzi na te pytania i inne Was nurtujące  będziecie mogli poszukać w trakcie spotkania, które poprowadzi Aleksandra Józefowska. Tutaj znajdziecie kilka informacji o niej. 

Liczba miejsc ograniczona! (14) Decyduje kolejność zgłoszeńKoniecznie trzeba być na całym spotkaniu – odbędzie się ono w lokalu SH, w godzinach 10:00-17:00. Chęć udziału w warsztatach należy zgłaszać do phm. Patrycja Rumińska HR. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search