1,5 % podatku dla Stowarzyszenia Harcerskiego

Co nam daje Twój 1,5%? Częstsze i dalsze wycieczki i biwaki. Ciekawe wystawy dzięki którym podnosimy swoją kulturę osobistą. Pomaga realizować cotygodniowe zbiórki a w połączeniu z pomysłowością zastępowych – zwiększa ich atrakcyjność. Pomaga realizować akcje/ happeningi dla innych, gdy chcemy z innymi podzielić się swoimi umiejętnościami i radością życia. 1,5% daje nam świadomość, że ograniczeniem przebiegu zajęć nie są już finanse! Dzięki temu wszystkiemu 1% pomaga nam wychowywać podopiecznych, tych małych, ale i tych już ciut starszych.

JAK TO ZROBIĆ?

Krok 1

Wyliczyć podatek zgodnie z zasadami podatkowymi w ramach PIT-u rocznego.

Krok 2

W ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisać numer pod jakim Stowarzyszenie Harcerskie widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000160636.

Krok 3

Wpisać kwotę, którą chcą Państwo przekazać na Stowarzyszenie Harcerskie, nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do  pełnych dziesiątek groszy w dół. W jednym PIT nie można podzielić 1,5% pomiędzy kilka organizacji.

Krok 4

Jeśli chcą Państwo przeznaczyć swoją wpłatę 1,5% podatku na konkretną drużynę czy szczep, prosimy zrobić odpowiedni dopisek w składanym zeznaniu podatkowym – informację taką można zamieścić w rubryce „Cel szczegółowy 1,5%”. Zostanie ona przesłana do Stowarzyszenia Harcerskiego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Krok 5

Przekazać zeznanie roczne do Urzędu Skarbowego.

Krok 6

Pieniądze – 1,5% podatku – na konto Stowarzyszenia Harcerskiego zostaną przekazane przez Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy.