ALiZ

Akcja letnia i zimowa

Sztab Akcji Letnich i Zimowych (ALiZ) zajmuje się koordynacją spraw organizacyjnych obozów, kolonii i zimowisk organizowanych przez Stowarzyszenie Harcerskie. Zapraszamy Państwa do kontaktu ze sztabem ALiZ w celu uzyskania informacji dotyczących szczegółów organizowanych przez nas wyjazdów, rozłożenia na raty płatności za obóz/zimowisko, bądź otrzymania faktury.

Skład

phm. Michał Zając– szef sztabu
dh. Katarzyna Nikołajew

Kontakt

Dyżury w lokalu SH: środy, 18:15-20:00
tel: 605-470-480, e-mail: aliz@sh.org.pl


ZIMOWISKA 2020


Zimowisko ” Kurs Przewodnikowski ”  hufca harcerek

Termin: 6-18 lutego 2020
Adres: Schronisko PTTK „Przehyba”
Komendantka: phm. Kaja Kaczmarek
Kontakt: tel. 606 229 912
Regulamin uczestnictwa, karta uczestnika

Zimowisko ” Kurs Przewodnikowski „ hufca harcerzy

Termin: 8-16 lutego 2020
Adres: Schronisko PTTK „Przehyba”
Komendant: phm. Aleksander Kaczmarek
Kontakt: tel.  796 134 334
Regulamin uczestnictwa, karta uczestnika