ALiZ

Akcja letnia i zimowa

Sztab Akcji Letnich i Zimowych (ALiZ) zajmuje się koordynacją spraw organizacyjnych obozów, kolonii i zimowisk organizowanych przez Stowarzyszenie Harcerskie. Zapraszamy Państwa do kontaktu ze sztabem ALiZ w celu uzyskania informacji dotyczących szczegółów organizowanych przez nas wyjazdów, rozłożenia na raty płatności za obóz/zimowisko, bądź otrzymania faktury.

Skład

phm. Michał Zając– szef sztabu
dh. Katarzyna Nikołajew

Kontakt

Dyżury w lokalu SH: środy, 18:15-20:00
tel: 605-470-480, e-mail: [email protected]

 

 

 


AKCJE LETNIE 2020

Szczegółowy regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku
oraz zabezpieczenie sanitarno – epidemiologiczne.
– plik pdf

 

Obóz Szczepu Szaniec, Szczepu 281 WdhiGZ i 150 WDH

Termin: 4 lipca – 25 lipca 2020

Adres: jez. Łąkie; Wólka, 87-630 Wólka

Komendantka: phm Ida Kasprzak wędr.

Kontakt:  [email protected]

regulamin 

karta uczestnika

 

Obóz Szczepu Rodło i Szczepu 1 WaDHiGZ

Termin: 5 lipca – 30 lipca 2020

Adres: jez. Psarskie; Psarskie, 62-045 Psarskie

Komendantka: phm Julianna Rutkowska HR

Kontakt:  [email protected]

regulamin 

karta uczestnika

 

Obóz Szczepu 50 WDHiGZ, 264 WDHiChDH i 169WDH

Termin: 6 lipca – 31 lipca 2020

Adres: jez. Łąkie; Wólka, 87-630 Wólka

Komendanci: phm Katarzyna Szymańczak HR
phm Filip Dragan HO

Kontakt:  [email protected]
[email protected]

regulamin 

karta uczestnika

 

Kolonia Zuchowa SH

Termin: 1 sierpnia – 14 sierpnia 2020

Adres: Ośrodek Wczasowy Dresso, ul. Leśna 21, 97-330 Sulejów

Komendant: hm Tomasz Wolszczak HO

Kontakt:  [email protected]

regulamin 

karta uczestnika