Sąd harcerski SH

Sąd harcerski SH dokonuje wykładni Statutu SH, rozpatruje sprawy instruktorów, działaczy i harcerzy pełniących funkcje instruktorskie związane z pełnioną przez nich służbą w SH, rozpatruje odwołania od decyzji o pozbawieniu członkostwa w SH, orzeka w sprawach dyscyplinarnych instruktorów SH.

Skład:

hm. Piotr Płudowski

hm. Barbara Kapturkiewicz

hm. Elżbieta Miedzianowska

Dokumenty:

Zasady postępowania przed Sądem Harcerskim SH