SŁUŻBA DLA UCHODŹCÓW – 2021

W sierpniu 2021 Stowarzyszenie Harcerskie podjęło służbę dla uchodźców.
Działamy w porozumieniu z innymi organizacjami harcerskimi oraz pozarządowymi.
Na niniejszej stronie przedstawiamy inicjatywy, które w ramach naszej służby podejmujemy.


AKTUALNOŚCI I DZIAŁANIA

Zbiórka dla uchodźców, wrzesień-październik 2021
Od 8 września do 10 października 2021, wraz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz hufcem ZHP Warszawa-Mokotów, organizowaliśmy zbiórkę dla uchodźców – szczegóły w odnośniku:
Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali dary w ramach zbiórki, a także wspierali ją od strony organizacyjnej (sortowali, pakowali, przewozili, umawiali innych, organizowali przestrzeń, czas, kartony, etc.). W sumie zebraliśmy 115 kartonów darów (ubrania, koce, artykuły higieniczne, jedzenie, zabawki), z których skompletowanych zostało ok. 300 imiennych paczek przeznaczonych dla osób z ośrodka dla cudzoziemców w Kętrzynie. Pozostałe rzeczy zostały zawiezione do magazynu PCK w Lublinie, skąd będą dalej przekazane do potrzebujących w ośrodkach oraz przy granicy. O zbiórce można też przeczytać w październikowym numerze miesięcznika Czuwaj (strony 22-23).

Święto hufców, 2 października 2021
Jeden z punktów gry hufców podczas święta hufców 2 października dotyczył uchodźców – m.in. można na nim było przekazać rzeczy do organizowanej przez SH zbiórki dla uchodźców. Punkt mieścił się przy Tablicy Wdzięczności Narodowi Irańskiemu w Ogrodzie Krasińskich, z której można dowiedzieć się, iż w 1942 Iran przyjął 121000 osób, w tym ponad 20000 dzieci, deportowanych w latach 1939-1941 z kresów wschodnich RP. „Irańska pomoc uchroniła Polaków przed represjami oraz śmiercią z głodu i chorób.” Niech to będzie refleksją na dziś. Na tym punkcie można było także dowiedzieć się, do jakich innych krajów Polacy migrowali – oraz jak brzmi i do czego nas zobowiązuje art. 56 Konstytucji RP.

Warsztaty edukacyjne, wrzesień 2021
We wrześniu 2021 zorganizowaliśmy następujące warsztaty, prowadzone przez znamienitych gości, pomocne w rozeznaniu się w sytuacji dotyczącej Afganistanu i uchodźców, a także zdobyciu wiedzy dotyczącej kultury Islamu i codziennego życia muzułmanów w Polsce:
– „Ochrona uchodźców, sytuacja migrantów – kontekst prawny”, prof. Witold Klaus (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej), 20 września
– „Afganistan: podłoża konfliktu, obecna sytuacja i realia kulturowe”, Wojciech Jagielski (pisarz, dziennikarz), 23 września
– „Islam – fakty i mity”, Karol Wilczyński (arabista, fundacja SalamLab), 27 września
– „Muzułmanie w Polsce – jak wygląda codzienność?”, Lubna Al-Hamdani (lekarka polsko-irackiego pochodzenia), 30 września

Zbiórka dla uchodźców Chorągwi Stołecznej ZHP, wrzesień 2021
Taką zbiórkę organizowała przez Chorągiew Stołeczną ZHP – do czwartku 9 września do godziny 19:00, do siedziby chorągwi (ul. Piaskowa 4, Warszawa), można było dostarczać rzeczy związane z higieną osobistą: proszki do prania, pasty do zębów i szczoteczki, płyny do mycia, mydła, szampony, ręczniki, itp.

Wsparcie festynu w Krynkach, sierpień 2021
W sierpniu 2021 wsparliśmy sprzętowo organizację festynu w Krynkach.


MATERIAŁY EDUKACYJNE I PROGRAMOWE

Materiałów i odnośniki dla nauczycielek i nauczycieli, przygotowane przez Koalicję SOS 

Jak rozmawiać z dziećmi o uchodźcach (wywiad z Anną Alboth, wrzesień 2021)

Ogólny scenariusz lekcji lub zbiórki  

Scenariusz cyklu lekcji o uchodźcach 


APELE I PETYCJE

List otwarty SH oraz podpisana przez SH petycja (25 sierpnia 2021)
                         
My, harcerki i harcerze, harcerscy instruktorzy i instruktorki, apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie szykanowania przebywających na granicy Polski uchodźców. Apelujemy do Prezydenta RP – Protektora Harcerstwa, do władz państwowych, do właściwych służb i instytucji, o godne przyjęcie w naszym kraju przebywających na granicy uchodźców oraz poszanowanie ich praw.
Nasz apel wynika zarówno ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości, jak też z wierności przyrzeczeniu harcerskiemu, w którym m.in. wyrażamy wolę pełnienia służby Polsce oraz niesienia chętnej pomocy bliźnim. Uchodźcy, uciekający z krajów w których grożą im prześladowania, to właśnie bliźni, którym należy nieść pomoc – a nie pozbawiać ich możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Natomiast Polska której chcemy służyć to państwo będące w stanie taką pomoc godnie zapewnić, które jest otwarte na innych, które nie dręczy słabszych oraz przedstawicieli mniejszości i innych kultur, które zapewnia poszanowanie praw człowieka.
Chcielibyśmy, by potrzebujący pomocy do takiej Polski trafili.
                                    Naczelnictwo SH, 25 sierpnia 2021
Stanowisko hufca ZHP Warszawa-Mokotów (8 października 2021)

Stanowisko Hufca ZHP Warszawa-Mokotów w  sprawie sytuacji na granicy:

„[…] Stoimy dziś w obliczu rozgrywającego się na polskiej granicy kryzysu humanitarnego, który już zbiera żniwo w postaci ludzkiego życia. Dramat ten ma wielu aktorów, w tym tych najbardziej bezbronnych, najmniejszych i najsłabszych – dzieci. […] ochrona tych „małych pielgrzymów” powinna być obowiązkiem nie tylko ich opiekunów, ale wszystkich dorosłych ludzi, których spotykają na swej drodze. […] apelujemy do wszystkich harcerzy i harcerek o połączenie swoich sił z wyspecjalizowanymi organizacjami i włączenie się w lokalne i krajowe działania na rzecz poprawienia statusu uchodźców. Z całą mocą apelujemy o zadbanie o dobrostan dzieci – o włączanie ich, kiedy będzie już to możliwe, do pracy zuchowych i harcerskich drużyn, zapraszanie na spotkania wigilijne Waszych środowisk, fundowanie dla nich miejsc na Waszych zimowiskach i obozach, pełnienie służby przez kadry drużyn w ośrodkach dla uchodźców. […] nasze życie w szaroszeregowym „Pojutrzu” ma swoje przywileje, ale nakłada na nas również moralne obowiązki. Działajmy dziś!”
Uchwała Rady Naczelnej ZHP w sprawie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej (17 października 2021) 
Pełny tekst uchwały znajduje się w październikowym numerze miesięcznika Czuwaj.
„[…] Tam, gdzie innym ludziom wyrządza się krzywdę, tam, gdzie widzimy cierpienie i rozpacz, tam, gdzie inni ludzie potrzebują naszej pomocy – nie może nas zabraknąć. My, harcerze, zawsze stawaliśmy po stronie dobra, broniąc godności ludzkiego życia, stając przy słabszych. […] Wobec docierających do nas informacji na temat tego, co dzieje się na wschodniej granicy Polski, dramatycznej sytuacji koczujących tam ludzi, w tym również dzieci, nie możemy być bezczynni. […]”

TEKSTY I ODNOŚNIKI

                                                          

KOORDYNACJA I KONTAKT

Powyższe działania koordynuje zespół instruktorów w składzie: Olek Kaczmarek (przewodniczący), Karolina Delura, Anna Dmowska, Barbara Kapturkiewicz, Anna Mieczyńska-Jerominek, Piotr Sułkowski, Katarzyna Szymańczak-Rudnicka.

Kontaktować się z nami można wysyłając wiadomość na adres [email protected], lub bezpośrednio do innych osób z zespołu.