SŁUŻBA DLA UCHODŹCÓW – 2021

W sierpniu 2021 Stowarzyszenie Harcerskie podjęło służbę dla uchodźców.
Działamy w porozumieniu z innymi organizacjami harcerskimi oraz pozarządowymi.
Na niniejszej stronie przedstawiamy inicjatywy, które w ramach naszej służby podejmujemy.

 


AKTUALNOŚCI I DZIAŁANIA

   • We wrześniu 2021 organizujemy następujące warsztaty, prowadzone przez znamienitych gości, które mogą być pomocne w rozeznaniu się w sytuacji dotyczącej Afganistanu i uchodźców, a także zdobyciu wiedzy dotyczącej kultury Islamu i codziennego życia muzułmanów w Polsce:
    – „Ochrona uchodźców, sytuacja migrantów – kontekst prawny”, prof. Witold Klaus (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej), 20 września
    – „Afganistan: podłoża konfliktu, obecna sytuacja i realia kulturowe”, Wojciech Jagielski (pisarz, dziennikarz), 23 września
    – „Islam – fakty i mity”, Karol Wilczyński (arabista, fundacja SalamLab), 27 września
    – „Muzułmanie w Polsce – jak wygląda codzienność?”, Lubna Al-Hamdani (lekarka polsko-irackiego pochodzenia), 30 września

   

  • Od 8 września 2021 wraz z hufcem Mokotów ZHP organizujemy zbiórkę dla uchodźców – szczegóły w odnośniku:
   Poza samym wsparciem zbiórki prosimy o kontakt osoby chętne do pomocy w następujących kwestiach:
   – Szukamy osób dysponujących samochodami i/lub prawem jazdy oraz czasem, żeby przewozić zebrane rzeczy do konkretnych ośrodków (są takie blisko Warszawy, ale są też potrzebujący ludzie na granicy).
   – Potrzebujemy osób, które chciałyby poprowadzić lokalne zbiórki rzeczy dla uchodźców (np. przy szkole w której działają), a następnie dostarczą zgromadzone rzeczy do siedziby hufca Mokotów ZHP (ul. Chełmska 50 lok. 80).
   – Szukamy osób, które chciałyby pomagać w segregowaniu zebranych rzeczy, pakowaniu i przygotowywaniu do transportu. Zachęcamy do zgłaszania się całym zastępem/drużyną w ramach służby.
   PILNE (25 września): prosimy o kontakt osoby, które mogą pomóc w sortowaniu w najbliższym tygodniu (27 września – 1 października) w godz. 17:00-20:00
   PILNE (25 września): jeśli ktoś może zorganizować kilkadziesiąt dużych kartonów do pakowania zebranych rzeczy to też prosimy o kontakt
  • Aktualna zbiórka organizowana przez Chorągiew Stołeczną ZHP – do czwartku 9 września do godziny 19:00, do siedziby chorągwi (ul. Piaskowa 4, Warszawa), dostarczać można rzeczy związane z higieną osobistą: proszki do prania, pasty do zębów i szczoteczki, płyny do mycia, mydła, szampony, ręczniki, itp.

NASZE APELE I PETYCJE

                         

 

My, harcerki i harcerze, harcerscy instruktorzy i instruktorki, apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie szykanowania przebywających na granicy Polski uchodźców. Apelujemy do Prezydenta RP – Protektora Harcerstwa, do władz państwowych, do właściwych służb i instytucji, o godne przyjęcie w naszym kraju przebywających na granicy uchodźców oraz poszanowanie ich praw.
Nasz apel wynika zarówno ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości, jak też z wierności przyrzeczeniu harcerskiemu, w którym m.in. wyrażamy wolę pełnienia służby Polsce oraz niesienia chętnej pomocy bliźnim. Uchodźcy, uciekający z krajów w których grożą im prześladowania, to właśnie bliźni, którym należy nieść pomoc – a nie pozbawiać ich możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Natomiast Polska której chcemy służyć to państwo będące w stanie taką pomoc godnie zapewnić, które jest otwarte na innych, które nie dręczy słabszych oraz przedstawicieli mniejszości i innych kultur, które zapewnia poszanowanie praw człowieka.
Chcielibyśmy, by potrzebujący pomocy do takiej Polski trafili.
                                    Naczelnictwo SH, 25 sierpnia 2021

TEKSTY I ODNOŚNIKI

                                                          

KOORDYNACJA I KONTAKT

Powyższe działania koordynuje zespół instruktorów w składzie: Olek Kaczmarek (przewodniczący), Karolina Delura, Anna Dmowska, Kinga Kaczmarek, Barbara Kapturkiewicz, Anna Mieczyńska-Jerominek, Piotr Sułkowski, Katarzyna Szymańczak-Rudnicka.

Kontaktować się z nami można wysyłając wiadomość na adres [email protected], lub bezpośrednio do innych osób z zespołu.