Naczelnictwo SH

zarząd

Naczelnictwo SH stanowi najwyższą władzę stowarzyszenia między Zjazdami: decyduje o podstawowych sprawach stowarzyszenia w okresie między Zjazdami, określa wysokość składek, wydaje regulaminy i instrukcje dotyczące pracy stowarzyszenia, sporządza wykaz funkcji instruktorskich, zatwierdza budżet SH, powołuje zespoły robocze do realizacji zadań programowych i gospodarczych.

Skład:

Naczelnik SH – hm. Tomasz Wolszczak

Zastępca Naczelnika SH – phm. Katarzyna Szymańczak-Rudnicka

Skarbnik SH – hm. Barbara Kapturkiewicz

Przedstawicielka Instruktorek w Naczelnictwie – phm. Ida Kasprzak

Przedstawiciel Instruktorów w Naczelnictwie – phm. Marcin Rzeźnik

Komendantka Hufca Harcerek – wakat na funkcji

Komendant Hufca Harcerzy –  wakat na funkcji

Rozkazy Naczelnika