Naczelnictwo SH

zarząd

Naczelnictwo SH stanowi najwyższą władzę stowarzyszenia między Zjazdami: decyduje o podstawowych sprawach stowarzyszenia w okresie między Zjazdami, określa wysokość składek, wydaje regulaminy i instrukcje dotyczące pracy stowarzyszenia, sporządza wykaz funkcji instruktorskich, zatwierdza budżet SH, powołuje zespoły robocze do realizacji zadań programowych i gospodarczych.

Skład:

Naczelnik SH – hm. Tomasz Wolszczak

Zastępca Naczelnika SH – hm. Patrycja Rumińska- Zając

Skarbnik SH – hm. Barbara Kapturkiewicz

Przedstawicielka Instruktorek w Naczelnictwie – phm. Paulina Mańk

Przedstawiciel Instruktorów w Naczelnictwie – phm. Marcin Rzeźnik

Komendantka Hufca Harcerek – phm. Kaja Kaczmarek

Komendant Hufca Harcerzy – phm. Aleksander Kaczmarek 

Rozkazy Naczelnika