Naczelnictwo SH

zarząd

Naczelnictwo SH stanowi najwyższą władzę stowarzyszenia między Zjazdami: decyduje o podstawowych sprawach stowarzyszenia w okresie między Zjazdami, określa wysokość składek, wydaje regulaminy i instrukcje dotyczące pracy stowarzyszenia, sporządza wykaz funkcji instruktorskich, zatwierdza budżet SH, powołuje zespoły robocze do realizacji zadań programowych i gospodarczych.

Skład:

Naczelniczka SH – hm. Patrycja Rumińska – Zając

Skarbnik SH – hm. Tomasz Wolszczak

Przedstawicielka Instruktorek w Naczelnictwie – pwd. Aleksandra Kaniewska

Przedstawiciel Instruktorów w Naczelnictwie – pwd. Wojciech Niemirski

Komendantka Hufca Harcerek – phm. Anna Dmowska

Komendant Hufca Harcerzy –  wakat

Komisarz w Hufcu Harcerzy- hm. Tomasz Wolszczak

Rozkazy Naczelnika