29
lis

Forum o Wychowaniu

Czuwaj!

Dziś mamy przyjemność współorganizować I Forum o Wychowaniu.
Wspólne wydarzenie zorganizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federację Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” i Stowarzyszenie Skauci Króla.

Podczas Forum będziemy rozmawiać wraz z nauczycielami, pedagogami, instruktorami o wychowaniu dzieci i młodzieży, a także roli harcerstwa w wychowaniu.