01
mar

XXIII Zjazd Stowarzyszenia Harcerskiego

W niedzielę 27 lutego odbył się nadzwyczajny XXIII Zjazd Stowarzyszenia Harcerskiego. Długo wyczekiwane obrady zakończyły się podjęciem kilku istotnych uchwał. Najważniejsza podjęta decyzja to utrzymanie zapisu o abstynencji w Prawie Harcerskim. Był to czas merytorycznej dyskusji, dojrzałych i odpowiedzialnych wypowiedzi, rozmowy w duchu harcerskiego braterstwa.

Przyjęte uchwały:

  1. My, instruktorki i instruktorzy Stowarzyszenia Harcerskiego uważamy, że obecne brzmienie 10. punktu Prawa Harcerskiego jest dobre i nie chcemy go w najbliższym czasie zmieniać. Zobowiązujemy siebie i Naczelnictwo do wypracowania nowych różnorodnych form pracy promujących wartości płynące z tego punktu.
  2. Zjazd SH zobowiązuje Naczelnictwo SH do rozwinięcia wymagań na stopień przewodnika/przewodniczki oraz patent przybocznego/przybocznej o wiedzę psychologiczną z zakresu rozwoju emocjonalnego, rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami.
  3. Zjazd SH zobowiązuje Naczelnictwo SH do wprowadzenia zmian w wymaganiach na stopnie ćwika/pionierki lub HO/wędrowniczki i uwzględnienie w nich zagadnień z obszaru uzależnień i chorób cywilizacyjnych.