06
lut

Kurs przewodnikowski “Zarzewie”

🔥 W miniony weekend wystartowała kolejna edycja kursu przewodnikowskiego “Zarzewie”. To kurs, który w tym roku ma na celu przygotować prawie 20 nowych osób do zdobycia stopnia przewodnika, czyli pełnienia funkcji wychowawcy.

🍀 Podczas dwudniowej zbiorki uczestnicy zmierzyli się z różnorodnymi formami pracy, odpowiadali na pytanie jaki jest cel służby, a także snuli refleksje o patronach jednostek harcerskich. Wspólnie pokonywali wyzwania w TEPfactor Warszawa – aby później podsumować to pod kątem pracy z systemem stopni i sprawności harcerskich!

👉 Zapraszamy do śledzenia dalszych działań na fanapageu „Zarzewia”: https://www.facebook.com/kursPWDzarzewie