Hufiec Harcerek SAD im. Powstania Warszawskiego

zrzesza wszystkie zuchenki, harcerki i instruktorki należące do Stowarzyszenia Harcerskiego

 

Najwyższą władzą jest Rada Hufca, zbierająca się przynajmniej raz w roku na jesieni. Jest to czas nie tylko wyborów komendantki i przedstawicielki w Komisji Rewizyjnej SH, ale również wszelkich rozmów programowych i podsumowań dotychczasowych prac zespołów.

W roku harcerskiem 2020/2021 na czele hufca stanęła druhna komisarz pwd. Anna Podgórska-Celary wędr. wraz z komendą hufca: pwd. Anną Dmowską wędr., pwd. Darią Kaźmierczak wędr.,  pwd. Beatą Pozorek wędr. oraz phm. Małgorzatą Szelhaus wędr. (namiestniczka zuchowa) i  phm. Julianną Rutkowską HR (namiestniczka harcerska).

 

Do zadań Hufca Harcerek należą takie kwestie jak:
 • powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie jednostek oraz ich rejestracja na początku roku harcerskiego,
 • powoływanie przybocznych i drużynowych w jednostkach,
 • opieka nad Komisją Przewodnikowską oraz Kapitułą Wędrowniczki,
 • na wniosek komisji i kapituł przyznanie stopnia przewodniczki oraz pionierki i wędrowniczki, a także patentu przybocznej,
 • opieka merytoryczna pracy gromad i drużyn poprzez system opiekunek jednostek,
 • przeprowadzanie spisu harcerskiego,
 • prowadzenie odpraw drużynowych,
 • wizytacja jednostek w trakcie Akcji Letnich i Zimowych,
 • przyznawanie kategorii jednostek,
 • prowadzenie kształcenia,

Do tradycyjnych spotkań w hufcowym gronie należy 2.10 (Święto Hufca w rocznicę upadku Powstania Warszawskiego) oraz Zlot Hufca, przeprowadzany czasem również w formie Manewrów. W trakcie październikowego święta wyłoniona zostaje Gromada i Drużyna Hufca, która otrzymuje odpowiednio wstęgę i proporzec; przyznawane są również kategorie jednostek (Zielona, Srebrna bądź Złota Jabłoń). Hufiec posiada także swoją plakietkę, która zwyczajowo przyznawana jest w trakcie tego apelu. Na obrzędowość hufcową składają się również barwy (szare chusty z emblematem jabłoni, noszone z czarnym pierścieniem) oraz piosenka – jest nią “Sadźmy róże” (wiersz Seweryna Goszczyńskiego).

 

W roku harcerskim 2020/2021 Hufiec Harcerek SAD prowadzi kształcenie na trzech poziomach:
 • Kurs przybocznych “ISKRA”
 • Kurs Wodzów Zuchowych “TRAKT”
 • Kurs Przewodnikowski “ZARZEWIE”