• slidebg1
  STRONA W BUDOWIE

Kontakt

NIP: 526-17-06-256,  REGON: 011918353,  KRS: 0000160636
Konto bankowe Stowarzyszenia Harcerskiego:
Santander Bank Polska S.A., nr 84 1500 1777 1217 7001 1433 0000
ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa

Lokal SH

Stowarzyszenie Harcerskie
ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa
(domofon nr 44)
tel. 605 470 480

Internet

Konto fb
e-mail: sh@sh.org.pl

Dyżury instruktorskie (w lokalu SH)

Poniedziałki i środy, 18:00-20:00
Sekretarka lokalu: Alicja Durka

Sztab Akcji Letnich i Zimowych

Szef sztabu: phm. Michał Zając
Członkowie sztabu: Katarzyna Nikołajew
Dyżury w lokalu SH: środy, 18:15-20:00
tel: 605-470-480, e-mail: aliz@sh.org.pl

Księgowość

Księgowy: Bartłomiej Strzelecki
Dyżury w lokalu SH: środy, 18:30-19:30
e-mail: ksiegowy@sh.org.pl

Skarbnik oraz pełnomocnik SH do spraw dotacji

hm. Barbara Kapturkiewicz
e-mail: bkapturkiewicz@sh.org.pl

Inicjatywy młodzieżowe

Koordynator programu: hm. Barbara Kapturkiewicz
e-mail: inicjatywym@sh.org.pl

Baza biwakowa Popławy

Szef bazy: Paweł Zawadzki
e-mail: poplawy@sh.org.pl
Strona internetowa bazy

Webmaster

e-mail: psulkowski@sh.org.pl

 • "Celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych, obywateli, szczególnie pod względem charakteru i zdrowia; zastąpienie samolubstwa służbą dla bliźnich, usprawnienie chłopców pod względem moralnym i fizycznym, aby mogli pełnić służbę bliźnim."

  - Robert Baden-Powell -
 • "Harce to radosna gra na łonie natury, gdzie mężczyźni z duszą chłopców idą razem z chłopcami na poszukiwanie przygody. Przyniosą stamtąd zdrowie i szczęście, zręczność, zaradność."

  - Robert Baden-Powell -
 • "Najlepszy sposób osiągnięcia szczęścia – to rozsiewanie go wokół siebie."

  - Robert Baden-Powell -

O nas

Stowarzyszenie Harcerskie pozwala zachować powszechny i otwarty charakter harcerstwa, dostępnego dla wszystkich młodych i dorosłych ludzi bez względu na pochodzenie, rasę, wyznanie czy światopogląd.
Jedynym warunkiem przynależności organizacyjnej jest wola dążenia do harcerskiego ideału rozumianego jako chęć zmiany na lepsze siebie i otaczającego świata

Najważniejszy cel, jaki stawia przed sobą SH, to przyczynienie się do rozwoju młodych ludzi w taki sposób, aby w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne, emocjonalne i fizyczne. Tak, aby mogli, w duchu tradycji narodowych, w umiłowaniu wolności, demokracji oraz poszanowaniu dla poglądów innych, jako odpowiedzialni obywatele – członkowie wspólnot lokalnych, narodowych i międzynarodowych – brać współodpowiedzialność za losy własnej rodziny, własnego narodu i państwa. Stowarzyszenie Harcerskie jest częścią ruchu harcerskiego, tworzonego przez różne organizacje harcerskie, w którym przez lata służba pełniona przez harcerskich instruktorów owocowała i owocuje wychowaniem wielu prawych i pracujących dla dobra wspólnego obywateli. System wychowawczy, oparty na uniwersalnym i niezmiennym kanonie harcerskich wartości jest więc sprawą ważną dla całego społeczeństwa, a propagujący go ruch harcerski winien zajmować godne miejsce na scenie aktywności społecznej. Wychowywanie kolejnych pokoleń młodzieży zgodnie z jego zasadami jest podstawowym celem działania Stowarzyszenia Harcerskiego. Stowarzyszenie Harcerskie wychowuje tradycyjną metodą harcerską, opartą na wartościach zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, służbie bliźnim i Polsce.


PRZYRZECZENIE HARCERSKIE


(Do wyboru przez składającego)

"Mam szczerą wolę, całym życiem, pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu."
"Mam szczerą wolę, całym życiem, pełnić służbę Polsce, dążyć do prawdy i sprawiedliwości, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu."


PRAWO HARCERSKIE

Prawo Harcerskie jest kodeksem zasad, którymi kieruje się każda harcerka i każdy harcerz. Harcerka i harcerz starają się być rzetelni, szczerzy, pogodni i chętni do niesienia pomocy innym. Dziesięć prostych punktów wyznacza nasz sposób życia, a ich przestrzeganie staje się wyzwaniem dla każdego kto zdecyduje się założyć mundur.1. Harcerka służy Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.
5. Harcerka postępuje po rycersku.
6. Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerka jest karna i posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerka jest zawsze pogodna.
9. Harcerka jest oszczędna i ofiarna.
10. Harcerka jest czysta w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.1. Harcerz służy Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.