Program “Inicjatywy Młodzieżowe” jest skierowany do młodzieży uczącej się w warszawskich szkołach od VII klasy szkoły podstawowych do końca szkoły ponadpodstawowej. Ma na celu zachęcenie młodych ludzi do szeroko rozumianej aktywności społecznej. Młodzież mająca ciekawe pomysły na organizacje swoich własnych aktywności, spędzenie wolnego czasu, chcąca rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności i pasje, a przy okazji też działać na rzecz społeczności lokalnej może w ramach programu dostać dofinansowanie na swoje działanie w wysokości do 3000 złotych. Inicjatywy muszą zawierać element edukacyjny, to znaczy uczestnicy powinni się czegoś nowego w trakcie jego realizacji nauczyć oraz w projekcie musi być uwzględniony element działań angażujących osoby spoza grupy realizatorów. Temat projektu jest dowolny. Przykłady dofinansowanych działań znaleźć można na fanpage Inicjatyw Młodzieżowych na facebooku.

Podstawowymi warunkami wzięcia udziału w programie, jest przede wszystkim utworzenie grupy minimum 3 osobowej (nie można działać w pojedynkę), posiadanie własnego pomysłu na aktywność, oraz napisanie wniosku konkursowego, podlegającego ocenie komisji i spełniającego warunki konkursu. Jako organizatorzy zapewniamy pomoc w pisaniu wniosków. Zajmują się tym doradcy, służący radą, skonsultują pomysł oraz pomogą skonstruować wniosek. Kontakt do doradców można znaleźć poniżej.

Wnioski przyjmujemy co miesiąc do końca każdego miesiąca roku szkolnego. Komisja konkursowa zbiera się w przeciągu tygodnia od końca miesiąca i dokonuje oceny wniosków.

Decyzję komisji przekazujemy bezpośrednio zainteresowanym grupom.

Zachęcamy do udziału w programie Inicjatywy Młodzieżowe !

Jest to dla młodych ludzi świetna okazja do realizacji planów, na które nie zawsze posiada się fundusze. Jesteśmy również przekonani, że udział w naszym programie, posiada dodatkowy aspekt edukacyjny. Młodzi ludzie, zwłaszcza Ci, którzy nie działają w organizacjach pozarządowych, mają okazję zapoznać się z zasadami pisania projektów grantowych, planowania działań, czy choćby uczą się odpowiedzialności za powierzone im pieniądze. Program jest prowadzony przez dwie organizacje harcerskie – Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Stowarzyszenie Harcerskie.

 

dokumenty

kontakt

Wypełniony wniosek należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy [email protected].

Pomoc w napisaniu wniosku i wszelkie informacje o programie udzielają doradcy z którymi możecie nawiązać kontakt mailowo. Są nimi:

Julia Gralec – [email protected]

Julia Nowacka – [email protected]

Zofia Wojciechowska – [email protected]

Organizatorzy:

Okręg Mazowiecki ZHR, 02-605 Warszawa ul. Ursynowska 36/38 lok 3, tel. 22 8448399, mail: [email protected], www. okregmazowiecki.pl

Stowarzyszenie Harcerskie, 00-681 Warszawa ul. Hoża 57, mail [email protected], www.sh.org.pl

 

Program finansowany jest ze środków Urzędu Miasta st. Warszawa w ramach Programu Biura Edukacji AKTYWNA WARSZAWSK MŁODZIEŻ